Menu

Ris og ros

Det kan tage tid at vænne sig til nye måder at snakke sammen på. Der er gjort en stor indsats for at lave denne debatside, så den er enkel at bruge for alle, og det er håbet, at du vil lære den at kende, så vi kan få dine bidrag med i debatten.

Vi vil altid gerne have ris og ros og gode idéer til, hvad der kan gøre debatsiden endnu bedre for dig. Du er derfor altid velkommen til at sende en e-mail til projektlederen for processen:

Christina Friis-Hasché
vores-energi@mtm.aarhus.dk