Natur naturligvis

Der er ingen tvivl om, at vi som samfund har en forpligtigelse til at sørge for grøn omstilling, så vi kan bevare naturen til kommende generationer. Vi kan ikke tillade os andet, men vi kan således naturligvis heller ikke tillade os at ødelægge den natur, vi prøver at passe på ved at opstille kæmpevindmøller midt i den. Hverken hvad angår det visuelle udtryk eller det auditive.

Naturligvis skal vi have en grøn omstilling - og naturligvis skal den foregå på naturens præmisser.

Vindmøller hører til, hvor der allerede er store anlæg og solcelleanlæg kan nemt indgå æstetisk i enhver form for nybyggeri. Eksperimenter med forskellige former for mikrovindmøller i byen kunne også være spændende, men det er dog spørgsmålet, om det er særligt effektivt eller rentabelt.

VE -anlæg er jo dog under ingen omstændigheder rentable endnu, men det er en omstilling, vi er nødt til at arbejde for.

Så ja til vedvarende energi, men for naturen, ikke i den.

På vegne af borgere i Hørret.

vh
Lasse Beck Meinicke
 
INDLÆG AF
LASSE BECK
Kommune: Aarhus
Dato: 20.06.2016
Tema: Placeringshensyn

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.