Nej til kæmpemøller på land i Aarhus Kommune

Hørslev er udpeget som muligvis egnet til opsætning af kæmpevindmøller. I september 2012 mente Teknisk Udvalg ikke, at områderne var egnet:

“Teknisk Udvalg er enige om at skrinlægge planerne for vindmøller i Solbjerg og Hørslev. Udvalget er fortsat positivt over for, at Aarhus skal bidrage til den nationale plan om vindmøller på land, men det skal ske på en måde, som tager hensyn til naturen, landskabet og de omkringboende mennesker.”
(Nyhedsbrev fra Aarhus Kommune, september 2012)

Argumenterne, som lokalbefolkningen (inklusiv undertegnede) fremførte over for byrådspolitikere dengang, er lige så valide nu:

Kommuneplanen fra 2009 beskriver området som et område af særlig landskabelig interesse, hvor man i videst muligt omfang bør undgå tekniske anlæg som vindmøller. Området indeholder beskyttede §3-naturområder og bruges til jagt, fiskeri og anden rekreation af borgerne. Stille og uforstyrrede landskaber er naturværdier på stærk retur, og de sidste større sammenhængende naturområder i kommunen bør bevares.
(se Bilag 1, Natur og Miljø)

Der bor over 1000 mennesker inden for en afstand af 2 km fra mølleområdet ved Hørslev. Opstilling af 125m høje industrielle kæmpevindmøller vil på sigt ødelægge lokalsamfundene. Borgerne i omegnen vil udsættes for en kronisk støjeksponering, der vil medføre reduceret livskvalitet for alle, og medføre kronisk stress og søvnforstyrrelser for mange.
(se Bilag 2, Vindmøllestøj)

Lignende argumenter gælder for de fleste af de områder, som kommunen har udpeget som muligvis egnet til opsætning af kæmpevindmøller. Således vil det blive beboere i de mindre bysamfund, som kommer til at bære alle de miljømæssige og helbredsmæssige omkostninger, hvis byrådet insisterer på, at der skal opstilles industrielle vindkraftanlæg i de få pletter naturlandskab, som endnu findes i kommunen.

Jeg opfordrer byrådet til at opgive sådanne opstillinger. Kæmpevindmøller hører til på havet, hvor de ikke ødelægger livet for naboer, og hvor det blæser meget.

Der findes andre former for VE-anlæg, som passer bedre i en tætbefolket kommune. For eksempel kunne solvarmeanlæg og solcelleanlæg på alle byens tage producere rigtig meget varme og el svarende til hundredvis af vindmøller uden at genere nogen overhovedet.
 
INDLÆG AF
ANDREW DU PLESSIS
Kommune: Aarhus
Dato: 19.06.2016
Tema:
Scenarier - solenergianlæg
Scenarier - vindmøller
Placeringshensyn
Område:
Aarhus Midtby
Aarhus Syd
Aarhus Nord
Aarhus Vest
Nabokommuner

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.