Find alternativer til kæmpemøller i Hørslev og resten af Aarhus Kommune


Forældede støj- og afstandsregler

De nuværende støj- og afstandsregler stammer fra 80`erne, hvor møllerne var 30 – 50 m høje. Ifølge Miljøministeriet blev reglerne dengang fastsat ud fra administrativ praksis, ikke ud fra forskningsmæssige resultater.
I mellemtiden er møllerne vokset helt op til 150 m, og generatorens effekt er øget 8 -12 gange. Denne effekt indgår ikke i beregningen af afstandskravet, så støjen er rykket betydeligt tættere på borgerne end ved de gamle vindmøller, når afstandskravet stadig er 4 x vindmøllehøjde.

Den lavfrekvente støj

Det har været kendt i flere år, at større møller støjer mere og udsender mere lavfrekvent støj.
I 2012 indførtes en grænse for lavfrekvent støj på 20 dB, idet Miljøstyrelsen erkendte:

"Den oplevede gene fra lavfrekvent støj øges stærkt, når støjen kommer over 20dB, og forskningen gennem de seneste år understøtter denne vurdering. Generende lavfrekvent støj kan give søvnforstyrrelser og stresssymptomer som hovedpine, træthed og anspændthed.”

Problemet er blot, at de 20 dB ikke kan overholdes med et afstandskrav på 4 x møllehøjde og en støjgrænse, der tillader 44dB. Da Miljøstyrelsen og vindmølleindustrien var enige om, at

"den nye grænseværdi må ikke medføre begrænsninger for vindmøller”

blev der konstrueret nogle regler, hvor man bl.a. satte boligernes isolationstal kunstigt i vejret, så man sikrede, at det beregnede indendørs støjniveau overholdt den nye grænse.
Man måler nemlig ikke støjen hos naboerne, den beregnes efter regler, der er konstrueret sådan, at resultatet overholder grænsen på 20 dB.
En støjmåler, udviklet på Ålborg Universitet, har målt over 30 dB lavfrekvent støj indendørs hos naboer, hvor den støjen var beregnet til 20dB eller under. Selv om naboerne har målinger, der viser for meget støj, kan kommunen ikke gribe ind over for vindmølleejeren, for den lavfrekvente støj skal beregnes, ikke måles.

Vindmølleflygtninge

Reglerne beskytter ikke de berørte borgere tilstrækkeligt. Reglerne for støj og afstand er overholdt de mange steder, hvor støjen har tvunget beboerne ud af deres huse. De kan ikke sove og flytter eller køber sommerhuse. Der findes fx vindmølleflygtninge i Dronninglund, Ådum ved Tarm, Gislinge ved Holbæk, Vildbjerg og Pulsen i Brønderslev. Andre steder har naboerne ikke økonomisk mulighed for at flytte.

Giv lokalsamfundene den afgørende stemme

Aarhus Kommune er tætbefolket og bør finde alternativer til at sætte kæmpemøller op på land. De tilbageværende naturområder med landskabelige bevaringsværdier er vigtige rekreative områder med betydning for borgernes sundhed og livskvalitet.
De nuværende regler for mølleopsætning kan medføre overgreb på mennesker og natur. Vores politikere bør respektere borgernes saglige indvendinger og alvorlige bekymringer, som de gjorde i forrige byråd, da mølleplanerne i Hørslev og Solbjerg blev stoppet.
I stedet for at spørge borgerne, hvor de store møller skal placeres, burde Aarhus Kommune lytte til de mange borgere, der ikke ønsker landmøller i vores kommune. Eller man kan give lokalsamfundene den endelige stemme i forhold til opstilling af store landmøller, så man ikke ufrivilligt får kæmpemøller i baghaven. I Hørslev er det tredje gang, vi er udpeget som mølleområde. Det er ikke rimeligt, at vores lokalsamfund skal i spil som mølleområde hvert fjerde år efter hvert kommunalvalg. Der findes alternativer, der ikke skader mennersker og miljø.
Annie Mygind

 
INDLÆG AF
KÆMPEMØLLER HØRER TIL PÅ HAVET
Kommune: Aarhus
Dato: 19.06.2016
Tema:
Lokal forankring
Scenarier - vindmøller
Ud af boksen
Placeringshensyn
Vindkraft
Område:
Aarhus Midtby
Aarhus Syd
Aarhus Nord
Aarhus Vest
Nabokommuner

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.