Hvordan skaber vi en energiløsning, der både er god energi til pæren og demokratiet?

Visionære energiløsninger kalder på politisk innovation

I innovationspraksis opererer vi med to grundteser som lyder: ”De udfordringer vi har i dag er morgendagens forretningsområder” og ”Løsningerne skal give merværdi for organisationen”.
Indsatsen mod Co2 problemet er en kæmpe udfordring i dag. Det skal løses så det giver merværdi for Århus kommune i morgen.

Som ledere i offentlige og private virksomheder, stræber vi hver dag efter innovation. Vi forsøger at skabe løsninger som rækker ind i fremtiden og skaber merværdi.
Det er en hjørnesten i Dansk lederuddannelse og en afgørende parameter for Dansk konkurrenceevne.
Århus byråd er vores bys ledelse og hvert enkelt byrådsmedlem har ansvaret for at lede på en dygtig måde, som er innovativ og skaber merværdi for hele byen.

Nu overvejes igen at placere kæmpevindmøller på land i vores tæt befolkede kommune.
Er det innovation, når vi ved, det vil skabe tab af værdi for rigtig mange mennesker?
Er det innovation, når vi ved, det vil give skadelige støjproblemer, som er klart dokumenterede?
Svaret er naturligvis NEJ!

Jeg håber I vil løfte jer et niveau højere og præsentere en mere visionær VE løsning. Det vil sætte Århus på landkortet, som kommunen og byrådet, der skabte CO2 balance med hele lokalbefolkningen i ryggen.
Jeg håber I vil stille jer selv spørgsmålet:
”Hvordan skaber vi en energiløsning, der både er god energi til pæren og demokratiet?”

Nye teknologier på bl.a. solcelle og havvindmølleområdet, som kan løse udfordringerne, er lige om hjørnet. Ræk ud efter dem og bidrag til udviklingen af dem. – Det er god ledelse.

En kommune er ikke en forretning i traditionel forstand, men de samme behov for innovation gælder. Kan vi løse de udfordringer vi har i dag på en måde som har befolkningens opbakning, skaber det en bedre kommunal forretning i morgen.

Da tankerne sidst var fremme, kæmpede vi i Hørslevområdet for at fremføre argumenter og dokumentation, som viste at kæmpevindmøller hører til på havet. Byrådet trak ideerne tilbage. Vi glædede os over at det kunne betale sig at gå ind i en aktiv demokratisk proces. Jeg håber I står ved beslutningen, for absolut intet omkring kæmpevindmøller på land, er forandret siden da.

 
INDLÆG AF
JENS LAURIDS JENSEN
Kommune: Aarhus
Dato: 19.06.2016
Tema: Scenarier - vindmøller

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.