Nej tak til kæmpevindmøller ved Hørslev

Svar på offentlig debat om temaplan for VE-anlæg.

Naboernes helbred og livskvalitet skal prioriteres først og natur og landskaber beskyttes.
Som borger – bosiddende mindre end 600 meter fra det udpegede vindmølleområde ved Hørslev – er det bekymrende, at placeringen ved Hørslev fortsat indgår i debatten.
For mindre end fire år siden stoppede et samlet byråd planerne for vindmøller her med henvisning til naturen, landskabet og de omkringboende mennesker. Politikerne i Teknisk Udvalg pointerede, at relativt mange mennesker ville blive udsat for støjgener, forringet livskvalitet og sundhedsproblemer.
Vi var dengang taknemmelige for, at politikerne i det daværende byråd tog støjgenerne alvorligt og prioriterede borgernes helbred og livskvalitet højere end kommunens CO2-regnskab og samtidig anerkendte vores naturværdier.
Hørslev er stadig uegnet til opstilling af store vindmøller!

Når Aarhus kommune nu igen har planer om opstilling af store industrianlæg, som 125m høje vindmøller er, vil jeg anbefale, at man i den kommende temaplan først og fremmest bestræber sig på at undgå, at de nærmeste møllenaboer skal betale en meget høj pris i form af forringet helbred og livskvalitet.
De nuværende minimumskrav for vindmøller med en støjgrænse på 44dB og afstandskrav på 4x møllens højde giver en utilstrækkelig beskyttelse af naboer. Et nyt japansk studie viser, at risikoen for søvnforstyrrelser stiger med en faktor 5,55 ved en belastning på >40dB sammenlignet med en belastning på 35dB.

Ifølge lægehåndbogen.dk kan søvnløshed føre til uoplagthed, træthed, kognitiv dysfunktion, nedsat psykomotorisk præstation, øget fravær og generelt reduceret livskvalitet. Søvnløshed fordobler risikoen for depression og giver øget risiko for sekundære psykiske lidelser herunder angst, stofmisbrug og øget selvmordsrisiko. For lidt søvn synes at disponere for forkalkning af hjertets kranspulsårer uafhængig af andre risikofaktorer. Forkalkning af kranspulsårerne kan føre til hjertekrampe og hjerteinfarkt som i sidste ende kan medføre død.Hos børn og unge, der sover for lidt ses en højere forekomst af psykiatriske symptomer og lidelser som insulinresistens, fedme og højt blodtryk knyttes til søvnmangel.
Som ovenstående indikerer er der mange alvorlige følger af søvnforstyrrelser og søvnløshed, som ikke kun har store konsekvenser for de berørte personers sundhed og livskvalitet, men også i et samfundsøkonomisk perspektiv kan have store konsekvenser.
Det vigtigste kriterium for opstilling af vindmøller må derfor være, at færrest muligt skal generes, og at støjen ved de nærmeste naboer ikke overstiger 35dB ved nogen vindhastighed, sådan som Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin anbefaler.

Desuden bør kommunens naturområder og åbne, uspolerede landskaber beskyttes og bevares til rekreation og friluftsliv - fx Lyngbygaard ådal, som ligger meget tæt på den udpegede placering. Stille og uforstyrrede landskaber er naturværdier på retur, og borgere, der har valgt at bo mindre centralt, har ofte tilvalgt natur og stilhed.

Kære Århus Kommune, lyt nu til borgerne: Kæmpemøller hører ikke hjemme i en tætbefolket kommunes naturskønne områder. Der er kommunens og vores fælles ansvar, at opstilling af store vindmøller hverken sker på bekostning af natur eller mennesker.
 
INDLÆG AF
AL
Kommune: Aarhus
Dato: 16.06.2016
Tema:
Scenarier - vindmøller
Placeringshensyn
Vindkraft

Kommentar på indlæg

WINTHER
16.06.2016, kl. 23:30
NEJ TAK til Kæmpe vindmøller i Hørslev vest.

Kæmpe vindmøller hører ikke til på land. Kæmpe vindmøller hører til på havet.
Der er alt for mange gener og bivirkninger for mennesker at bo og leve så tæt på store vindmøller. Det er ganske enkelt for risikabelt.
Det kan ikke være rigtig at menneskers ve og vel vurderes mindre vigtigt, end Århus kommunes stræben efter at opnå gode resultater på miljøområdet. Der er masser af andre gode måde at arbejde for et bedre miljø på, som ikke skader folks helbred.

Hvor er ordentligheden henne?

Hvert medlem i byrådet bør stiller sig selv spørgsmålet:
-Ville jeg turde at udsætte mine børn og min familie, for de mulige gener og bivirkninger, som mange mange andre mennesker har oplevet, ved at bo i umiddelbar nærhed til kæmpe vindmøller?


Med venlig hilsen

Majken Winther Haagensen