Vindmøller i Aarhus Kommune

Hvor det er muligt at opstille vindmøller på land, uden at genere beboere visuelt eller ved støj, kan der være mulighed for enkelte møller. Men det bliver mere og mere vanskeligt at placere store møller i Aarhus Kommune og nabokommuner pga. befolkningstætheden.
Efterhånden er det kun muligt langs med motorveje og banelinjer, eksempelvil letbanen, hvor naturen i forvejen bliver skæmmet af de mange master der skal bære strøm-ledningerne til letbanen.
Og idéen med at placere vindmøller tæt på kommunegrænserne, og herved eksportere problemet til nabokommunen, er simpelhen usmageligt og dårligt naboskab.

Når Dong kan etablere havvindmølleparker, kan Aarhus Kommune også dække sit behov på samme måde, for selvfølgelig skal vi have alle former for vedvarende energi i Aarhus Kommune, som jo overordnet er til gavn for alle borgere (vælgere) i kommunen.

Ejler Møller Petersen
 
INDLÆG AF
EMP
Kommune: Aarhus
Dato: 14.06.2016
Tema: Vindkraft

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.