Ingen kæmpevindmøller på land

Ideen om en mere miljørigtig energiforsyning i Aarhus er fremragende, men den eksisterende plan virker mærkeligt uambitiøs.
Hvorfor ødelægge de smukke landskaber som Vosnæs kysten, Engsøen og udsigten ved Todbjerg?
Hvorfor ikke satse på etablering af større havvindmølleparker lang væk fra kommunens borgere (og vælgere). Havvindmølleparker, der kan bidrage væsentligt til kommunens energiforsyning.
Hvorfor skyde med spredehagl og opstille parvise kæmpe vindmøller hist og her i landskabet?
Skal der endelig opstilles vindmøller på land bør de placeres i direkte forbindelse med eksisterende vindmøller eller andre "larmende" elementer som Studstrupværket, motorvejen eller Letbanen.
Lad os sammen bevare de få gode og smukke udsigter og naturområder der eksisterer i Aarhus kommune og placere kæmpe vindmøller dér hvor naturen allerede ér spoleret eller hvor de ikke generer - langt til havs.

 
INDLÆG AF
HANSVK
Kommune: Aarhus
Dato: 13.06.2016
Tema:
Scenarier - vindmøller
Placeringshensyn

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.