Læger (DASAM) og Ingeniører (AAU) anbefaler 35dB-støjgrænse

I forbindelse med udarbejdelsen af grænseværdien (20dBA) for lavfrekvent støj, var vindmøllebekendtgørelsen i høring.

I forbindelse med denne høring var det den klare anbefaling fra både støj-ingeniørerne fra Ålborg Universitet, at der skulle være en 35dBA-grænse ved 8 m/s, hvis 20dBA grænsen for lavfrekvent støj skulle være overholdt i virkelighedens verden.

I tillæg til dette, anbefalede DASAM - som er den danske faglige organisation af arbejds- og miljømedicinere (speciallæger indenfor miljø-påvirkning af mennesker) - ligeledes, at den generelle støjgrænse skulle rykkes til 35dBA ved 8m/s.

Alle undersøgelser tyder på, at genevirkningen og risikoen for kroniske stress-symptomer og søvnforstyrrelser stiger markant, når støjen overstiger 35dBA. Udfra de kendte støj vs genevirkningskurver, som er beskrevet for vejstøj, togstøj, mv - så vil en 35dBA-grænse for vindmøllenaboer sikre disse en miljøbeskyttelse, som er på niveau med naboer til nyanlagte veje og jernbaner.

I øjeblikket foregår der en decideret negativ forskelsbehandling af de nærmeste naboer til vindmøller. Støjgrænsen i Sverige ligger 5dBA under den danske grænseværdi på 44dBA i det åbne lang. Det gør faktisk en kæmpe forskel!

Læs mere på DASAMSs hjemmeside: http://dasam.dk/node/62
 
INDLÆG AF
CHRISTIAN_BUHL
Kommune: Aarhus
Dato: 13.06.2016
Tema:
Scenarier - vindmøller
Placeringshensyn
Vindkraft
Område:
Aarhus Syd
Aarhus Nord
Aarhus Vest
Nabokommuner

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.