Ja til vindmøller ved tekniske anlæg

Selvfølgelig skal Aarhus Kommune også have vindmøller på land, spørgsmålet er hvor. En mulig placering kunne være i forbindelse med motorveje. Her er der en mulighed nord for Aarhus Skydebane som ligger op ad motorvej E45.

Her er i forvejen støj fra motorvejen og skydebanen er placeret langt fra naboer.
 
INDLÆG AF
SMILEY
Kommune: Aarhus
Dato: 08.06.2016
Tema: Scenarier - vindmøller

Kommentar på indlæg

CARKRI
20.06.2016, kl. 18:48
Der er vel ikke noget ”selvfølgeligt” omkring landbaserede møller, hvis de generer borgerne eller giver borgerne dårligt helbred. Størstedelen af kommunens foreslåede placeringer kan allerede nu afvises med udgangspunkt i førnævnte præmis.