Ja tak til vindmøller i Aarhus kommune

I 2014 var den vedvarende andel af Danmarks energiforbrug kun 28,5 %. Det siger noget om, hvor lang vej der er igen, hvis vores samfund skal nå i mål med at gøres fossilfrit. Og den proces skal vi i Aarhus naturligvis deltage i - vi kan jo ikke bare høste goderne af et grønnere miljø uden at medvirke og tage et medansvar.

I følge mange undersøgelser er vindkraft på land den billigste energiform vi har! Og helt ren!

Vi må derfor leve med, at vi skal have nogle vindmøller op i vores kommune på lige fod med kraftværker, biogasanlæg, solceller, veje og andre for vores kommune nødvendige infrastrukturanlæg. Men vi skal selvfølgelig finde de bedste egnede områder og stille de mest effektive møller op - og hvis muligt nogle VESTAS møller så det gavner de lokale virksomheder.

Aarhus markerer sig som en af verdens vindmøllehovedstæder, så det vil jo også være fint hvis tilrejsende ikke undre sig over, at der ingen nyere vindmøller er i Aarhus kommune.
 
INDLÆG AF
CONNIEZ
Kommune: Aarhus
Dato: 31.05.2016
Tema: Vindkraft
Område:
Aarhus Midtby
Aarhus Syd
Aarhus Nord
Aarhus Vest
Nabokommuner

Kommentar på indlæg

CARKRI
20.06.2016, kl. 18:53
Vindmøller på land er en flere tusind år gammel og forældet teknologi. Det giver ikke mening at vælge landbaserede møller til kommunen, som med sikkerhed vil genere og give helbredsproblemer, når der inden for få år findes teknologier, som er fri for at genere borgerne.
Havvindmøller er et reelt alternativ til landvindmøller, specielt i tætbefolkede områder som Aarhus kommune. I Børsen 6. juni 2016 er forsidehistorien følgende:
”Vindgiganter lover prishug på havvind
I løbet af ti år skal vindkraft være lige så billig som kul og atomkraft. ’Det er realistisk, at man kan bringe prisen derned’ siger Michael Hannibal, global havvindmølledirektør i Siemens Wind Power. Siemens, MHI Vestas og Vattenfall er blandt de flere end ti vindgiganter, der i en fælles erklæring melder sig klar til sænke priserne.”
Endvidere fremgår det:
”I takt med at havvindmøller er blevet større, er prisen pr. produceret el-enhed faldet. Det hænger bl.a. sammen med større volumen på havvindmølleparkerne, flere opstillede havvindparker i Europa og mulighed for at spare omkostninger ved transporten, nye platforme på dybere hav og en generel modning af hele forsyningskæden, der er blevet presset til lavere priser af større konkurrence.”
Og hertil kommer en hel række andre teknologier; der er allerede mange reelle og bedre muligheder end landbaserede vindmøller. Der er dels tale om nye teknologier og dels kendte teknologier, som forbedres hurtigere end vindmølleteknologien på land. De nævnte muligheder er alle karakteriseret ved at være bæredygtige og med langt færre gener end den ene teknologi, som synes at være så populær blandt den herskende klasse i kommunen.