Sol og vind

Kære fr. projektleder.
For mange år siden var jeg elev på Den Rejsende Højskole i Tvind i sammenlagt 12 måneder. Vi boede og lærte helt bogstaveligunder vingerne af Verdens største vindmølle, Det var ikke noget problem - jeg oplevede ikke lyden som støj men det som en hyggelig påmindelse om bæredygtig energiproduktion. lyd. Ganske vist er vindkraftværkerne nu om dage meget større, men der er også kommet regler for afstand til møllerne. Jeg ville ikke være bekymret, hvis jeg under de gældende regler blev nærmeste nabo til et stort vindkraftværk. Det er ikke fordi, jeg ikke mener, at støj kan være et problem - vi er ret generet af vejstøj i området.
 
INDLÆG AF
STEFFEN
Kommune: Aarhus
Dato: 21.03.2016
Tema:
VE-mål
Scenarier - vindmøller
Placeringshensyn
Vindkraft

Kommentar på indlæg

U2COOL
22.03.2016, kl. 10:24
Sol & vind.
Jeg synes det er et lidt mærkeligt indlæg i det du ikke længere bor ved vindmøller på trods af at du skriver at du ligefrem finder dem hyggelige!!! At vindmøller larmer er et faktum, og hvis man kunne genere færrest ved og stille dem ude på landet / vandet, så er det da og foretrække.
VINDKRAFTJATAK
22.03.2016, kl. 10:40
Tak for indlæg. Jeg er helt enig. Vejstøj er et langt større problem, og det bidrager stort set alle til, vindmøllemodstandere eller ej. Med mindre man hopper på cyklen eller suser stille afsted i eldrevet køretøj.
STEFFEN
22.03.2016, kl. 15:00
Mit indlæg ovenstående ser lidt mærkeligt ud, fordi jeg ved et uheld er kommet til at poste det som et selvstændigt indlæg - det skulle have været en kommentar til mit primære indlæg, der også har titlen "sol og vind". I det indlæg skriver jeg netop, at jeg ønsker vindmøller i mit nuværende område. Vindkraftværker er ikke helt lydløse. At påstå at de larmer er meget subjektivt - for mig er vindmøllernes lyde at sammenligne med fuglesang:-)
CARKRI
13.04.2016, kl. 20:08
Tvindmøllen er kun 54 meter og har aldrig leveret mere end halv kraft (støjen fra en møllen hænger sammen ydeevne). Den har i støjmæssig sammenhæng ikke sammenligning med den størrelse af møller, som ønskes opstillet i Aarhus kommune.
Det er vigtigt at forstå, at gener fra støj er meget individuelle. Derfor kan en støjkilde opfattes som meget generende af nogle og mindre generende af andre. Det handler ikke om individers vilje til at tåle støjen og man kan derfor ikke drage den konklusion, at alle KAN holde en given støj ud.
Undersøgelserne efterlader ikke tvivl om, at en signifikant del af befolkningen vil have negative helbredsmæssigt effekter selvom de danske krav til støj er overholdt. Det er ikke uden grund at landene omkring os kræver langt større afstand.
At gennemtvinge mølleopstilling, som nogle kan leve med, er i realiteten at byde andre mennesker en situation, som de ikke kan leve med. De mennesker der ønsker dette bør overveje om de kan stå inde for, at andre får tab af livskvalitet og helbred.

MORTEN
13.06.2016, kl. 13:12
Hej CARKRI,

Det er en interessant ting, som du tager fat i - det med de individuelle hensyn, samt hvad vi som samfund bør tillade.

Lad det være sagt med det samme: Jeg bor ikke ved siden af en vindmølle, men har interesseret mig for vindenergi siden Tvind, opførte deres mølle i Ulfborg. Jeg vil samtidig rigtig gerne bakke op om vindenergi, som en væsentlig bidragyder til vores fremtidige energiproduktion.


Men det er klart at placeringen af vindmøller skal tage hensyn til naboer. Det vanskelige, og det som denne debat meget kommer til at handle om, er i hvilket omfang. Nogle siger at møllerne skal ud på havet. Det kunne der også være meget fornuft i, og det gør man jo også i stort omfang rundt i verden. Men den løsning betyder som bekendt at vi skal betale mere for vores strøm. Er vi parate til det? Det kunne være interessant at diskutere. Er vi parate til, som samfund, at vi alle betaler hvad det koster for at strømmen skal komme fra havbaserede vindmøller? Det vil jeg, for mit eget vedkommende, slet ikke afvise, hvis vi kunne se nogle tal for hvad det ville koste og om det overhovedet er muligt. Måske der også er andre forhold der skal tages højde for? Er der nogen der kan komme med noget viden om dette?


Det andet du tager op er, hvad vi hver især skal tåle som borgere. I de andre nordiske lande har de ganske enkelt mere plads end i Danmark, hvilket gør det lidt enklere at øge afstanden til mølleanlæg. Men hvad skal man kunne tåle som dansker i Danmark? Skal der være helt ro på landet eller skal man kunne tåle noget? Og hvad med byerne? Hvad skal vi som byboere kunne tåle?

Det er interessant men også meget svært at snakke om - måske fordi det dels er så individuelt hvordan vi opfatter lyde og fordi lyde er svære at beskrive med ord.


Jeg sidder og tænker på hvordan den optimale proces omkring dette kunne se ud. Hvis vi skal bidrage med vedvarende energi i Danmark, hvordan får vi så skabt den viden og de processer omkring projekterne, som vil gøre resultaterne spiselige for alle parter?


Er der nogen der har input til dette? Aarhus Kommune gør meget for at afholde en god og bred debat om vedvarende energi, men er der mere de kan gøre? Er der noget vi som borgere i kommunen kan gøre?

Tak for gode indlæg - de sætter tankerne i gang.