Møller ved Norsminde/Storenor

Vi var noget overraskede over at modtage brev om, at der er stillet forslag om at opstille vindmøller ved Norsminde Fjord/Storenor.

I den forbindelse vil vi gerne vide, hvor mange relevante parter, der har sagt god for denne placering?

For vi undrer os over:

- Har Naturstyrelsen sagt god for placering af vindmøller lige op til fredet fugleområde?

- Har stadsarkitetkten - der har udarbejdet meget udførlig lokalplan for bibeholdelse af oprindelig "landsbyudtryk" omkring Storenor, Lillenor og Ajstrup. Det kan f.eks. undre os, at der i landsbyerne skal tages hensyn til støjpåvirkning, højde af byggeri og generelle "landsbyudtryk", hvis der kan placeres en 125 m høj vindmølle umiddelbart uden for byskiltet.

Vi forventer svar på ovenstående - og vil for øvrigt også meget gerne snart have en dato for mødet i Malling.

Venlig hilsen beboerne Storenorvej 13

 
INDLÆG AF
AGS
Kommune: Aarhus
Dato: 20.03.2016
Tema:
Scenarier - vindmøller
Placeringshensyn
Vindkraft

Kommentar på indlæg

PROJEKTLEDER VE-ANLÆG, AARHUS KOMMUNE
20.03.2016, kl. 20:14
Hej 'Storenorvej 13'
Tak for dine spørgsmål. Først vil jeg gerne understrege, at der er tale om en tidlig inddragelse der handler om den overordnede planlægning i Aarhus. Denne høring handler altså IKKE om konkrete projekter men og hvilke områder, vi skal prioritere vores arealer i forhold til fremtidige projekter. Debatten handler om anlæg i både landområder og byområder.

Jeg har netop lagt lidt information ud på høringsplatformens forside, hvor du kan læse mere om, hvem der har modtaget et brev om denne første debatfase. Her er der også vist et kort med alle de områder i hele Aarhus, hvor der vil kunne stå vindmøller, hvis det eneste kriterie er den lovgivningsmæssige afstand til vindmøller, som er 4 x vindmøllehøjden. Kommunen skal derudover varetage mange andre arealinteresser f.ex. landskabsinteresser og kulturmiljøer. For at være sikker på at et bredt udsnit af borgere og virksomheder i Aarhus er opmærksom på denne høring, har vi valgt at sende et brev ud til alle dem der bor i en radius af 250 meter fra de orange områder på kortet (se forsiden - pt er det bedst på computeren - da løsningen på mobil 'spiser' lidt af kortet, så man ikke kan se signaturforklaringen).

Mødet i Beder/Malling har vi afholdt i Januar efter Fællesrådets ønske. Hvis I lokalt har et ønske om, at vi kommer til et arrangement hos jer, så sig endelig til (skriv en mail på vores-energi@mtm.aarhus.dk).

Alternativt vil jeg foreslå, at I deltager i workshoppen i Solbjerg den 20. april. Du kan tilmelde dig på høringsplatformen under menuen 'Debat' og underpunktet workshops.
Jeg håber, at jeg har svaret på dine/jeres spørgsmål.
Mvh Christina / projektleder
AGS
22.03.2016, kl. 18:04
Hej Christina

Tak for dit svar.

Al respekt for at I ønsker tidlig borgerinddragelse - det er en rigtig god idé. Vi synes dog den indledende kommunikation mildest talt har været upræcis pg noget misvisende. Det fremgår ikke særlig tydeligt at det brev, vi har modtaget, at der er tale om en meget indledende debatfase, og at der ikke er tale om et konkret projekt. Jeg skal hilse og sige, at det virker rigtigrigtig meget konkret, når nogen taler om at opstille en 125 m høj mølle 750 m fra ens hjem.

Samtidig finder vi det under al kritik, at der henvises til allerede afholdte borgermøder. Og et mødekort, der først inden for de sidste par dage er blevet opdateret med datoer.

Vi vil naturligvis følge debatten fremover, men håber også, at I vil lægge jer lidt i selen kommunikationsmæssigt, så I ikke unødvendigt skræmmer livet af husejere.

Venlig hilsen
Storenor
BROENNUM
24.03.2016, kl. 09:24
Jeg er enig med beboerne på Storenorvej 13, jeg bor i nr. 17. Der er dels fredningen af Norsminde Fjord, dels Danmarks vist nok største koloni af fiskehejrer - dels den kendsgerning af der er en stor vandbaseret vindmøllepark ikke voldsomt langt fra kysten. Det handler altså såvel om naturbevaringsmæssige som æstetiske værdier at tage hensyn til.
MIKKELHVID
28.03.2016, kl. 08:35
Hej Christina

Det er ikke let at finde informationerne. Jeg har ikke fået et brev, og vi kan ikke finde relevant information på siden. Kunne du ikke linke i stedet for at skrive, at det ligge der? Så: Hvad er det for nogle planer, der er om Storenor/Norsminde-området? Og hvad er det for nogle informationsmøder? Bh Mikkel Hvid
AGS
29.03.2016, kl. 20:19
Hej Mikkel

Jeg svarer lige, da det ikke ligner du får et svar andetsteds fra - du kan finde kortet på denne side: https://voresenergi-aarhus.dk/debat/vis-indlaeg/?msgid=340
Det er den tredje PDF-fil.

Hvis du er interesseret, fremsender jeg også gerne det brev, vi har modtaget - bare smid din mailadresse her.

VH
Anne/Storenorvej 13
MARIE
07.04.2016, kl. 22:14
Jeg vil gerne støtte protesterne mod vindmøller i så smukt og fredeligt (måske også fredet) naturområde, selvom jeg ikke bor der selv.