Paradokset over dem alle

Jeg kan tvivle på Aarhus Kommunes evner ud i intern koordinering. Vi er tusindvis af borgere i Aarhus N, som allerede har søvnløse nætter over værdiløse ejendomme og udsigten til ekstreme støjgener grundet planerne om etablering af en lufthavn ved Thomasminde. En etablering som iflg. den udarbejdede rapport fra Grontmij konkluderede ville kræve nedlægning af de fleste vindmøller, som allerede er opstillede i området omkring Thomasminde.
Aarhus Kommune arbejder intensivt videre med planerne om etablering af en ny lufthavn trods omfattende modstand. Kommunen har heller ikke set det nødvendigt at lave omfattende høringer, som denne platform lægger op til. Der blev i stedet afholdt et ganske pinligt opstillet skuespil af en høring på rådhuset, som mildest talt ikke gav vi borgere en følelse af at blive hørt.

Det er ganske simpelt paradokset over dem alle, at Aarhus Kommune foreslår området omkring Thomasminde til etablering af nye vindmøller. Prøv at søg på nettet om sagen vedr. Stauning lufthavn og Esben Lunde. Der er rigeligt artikler i de også mere kulørte nyhedsmedier, så der er nok at gå i gang med.

Jeg fristes til at spørge: Vi skal straffes lige meget hvad i Aarhus N eller ligger der andre motiver bag, som jeg slet ikke har fantasi til at forstå?
 
INDLÆG AF
THOMAS BRAAD PERRET-GENTIL
Kommune: Aarhus
Dato: 18.03.2016
Tema:
Ud af boksen
Placeringshensyn

Kommentar på indlæg

PROJEKTLEDER VE-ANLÆG, AARHUS KOMMUNE
21.03.2016, kl. 14:05
Hej Thomas
Jeg kan godt forstå, hvis du synes det virker ukoordineret, Jeg vil ikke gå dybere ind i debatten med lufthavnen, udover at jeg vil sige, at jeg selv har leveret data for hvor mange møller der vil skulle nedlægges, hvis der skal være en lufthavn ved Thomas Minde. Så jeg kender fint til diskussionen. Du har lige som andre folk i den nordlige del, den sydlige del, den vestlige del, og midten af Aarhus fået et brev om denne offentlige høring er startet. Jeg har nu lagt et oversigtskort ud på forsiden at høringsplatformen, hvor der står lidt mere om hvem der har fået brev om denne debat.
Det har været særligt vigtigt for mig, at gøre opmærksom på denne debat, som er på et meget tidligt stadie i planlægningsfasen, så rigtig mange i Aarhus og omegn ved at debatten foregår.

Kommunen skal varetage mange interesser - herunder også lufthavnsinteresser. Men også landskabsinteresser, kulturmiljøer med mere. Så denne debat handler om HVORDAN vi skal planlægge for vindmøller og solenergianlæg i Aarhus.

Jeg håber du fortsat har lyst til at bidrage til debatten om hvordan vi i Aarhus skal planlægge for vedvarende energianlæg fra vindmøller og solenergianlæg.

Mvh Christina
STEFFEN
21.03.2016, kl. 20:35
Det ville være en rigtig god idé, at bygge flere vindmøller ved Thomasminde og definitivt forkaste de tåbelige idéer om at bygge en lufthavn i dette område. Vindmøller generer ingen, når de nuværende afstandskrav respekteres. Flytrafik skal reduceres - ikke promoveres.
THOMAS BRAAD PERRET-GENTIL
27.03.2016, kl. 12:29
Jeg bidrager meget gerne til debatten og jeg er på mange måder positivt overrasket over at der kom et svar. Som forventet, så sættes der blot trumf på paradokset ved at I fra kommunens side ikke vil indgå i diskussionen om lufthavn. Godt, så lad mig spørge direkte:

Hvad har højest prioritet for Aarhus Kommune: At området ved Thomasminde skal bruges til kommende vindmøller eller friholdelse af området til en lufthavn?

Jeg er stor tilhænger af vedvarende energi, men jeg ikke tilhænger af undertrykkelse af borgere. Jeg er heller ikke så naiv at tro, at denne debat kommer til at gøre nogen forskel på fremtidig placering - overhovedet. Ligesom Steffen så sidder jeg faktisk tilbage og håber på, at der etableres vindmøller frem for en lufthavn...så er reglerne i det mindste relativt stringente og jeg kan forvente en erstatning. Ved en etablering af en lufthavn har jeg endegyldigt tabt, reglerne er uklare og jeg forudser at kommunen vil gøre ALT hvad der juridisk står ved deres magt for at slippe for kompensering af vi borgere, som bliver straffet lige meget hvilken model der vælges.

Skulle jeg bestemme placeringen af vindmøller, så sæt dem i henhold til "Scenarie A - Vindmøller i tekniske landskaber". Kabelføringen bliver minimal og jeg vil påstå, at udsyn og bevaringsværdighed i forvejen er gået tabt den slags steder.