Placeringshensyn - hvor vi bedst placerer VE-anlæg i Aarhus?

Hvordan tilgodeser vi både mennesker, kultur, natur og dyreliv, når vi opstiller vindmøller og solenergianlæg i Aarhus?

OM VINDMØLLER:
Skal vi i fremtiden have små vindmøller på byens hustagene og i byens parker?
Skal vi indpasse store vindmøller de steder det kan lade sig gøre inden for kommunens grænser og bidrage til et fælles mål om et fossilt frit samfund? Og hvor skal det være?
Se vedhæftede kort og se hvilke muligheder vi har i Aarhus.

OM SOLENERGIANLÆG:
Er det okay, at vi placerer store solenergianlæg på markerne?
Skal vi udpege særlige områder, eller skal vi måske friholde særlige områder?

Små solenergianlæg på bygninger kan indpasses i arkitekturen. Mange steder er det nødvendigt for nybyggeri, for at overholde lovkravene i det bygningsreglementet.
Skal vi 'prikke' til den nationale lovgivning så det kan blive nemmere at opstille på byens tage generelt?

Vi kan også begynde at bruge solceller andre steder, hvor det er mere synligt.
Små solenergianlæg i parker har en lille strømproduktion. Skal vi alligevel opstille det i byens parker og andre synlige steder? Det bidrager trods alt lidt og så 'nogder' vi os selv samtidig.

Vi har udarbejdet 3 scenarier for henholdsvis vindmøller og solenergianlæg. Du kan se dem i den vedhæftede fil.

Læs også de indledende netværksanbefalinger om placeringshensyn, og fortæl os din mening om, hvordan vi skal prioritere når vi planlægger for vedvarende energianlæg i Aarhus. Se vedhæftede pdf.
 
INDLÆG AF

Kommune: Aarhus
Dato: 29.01.2016
Tema:
Scenarier - solenergianlæg
Placeringshensyn
Område:
Aarhus Midtby
Aarhus Syd
Aarhus Nord
Aarhus Vest
Nabokommuner

Kommentar på indlæg

NEJ TAK TIL STORE MØLLER PÅ LAND
05.03.2016, kl. 17:52
Kære Århus Kommune
Det er med en kedelig smag i munden, at jeg skriver dette indlæg. Tilbage i 2010 var vi en stor flok mennesker, der så os nødsaget til at starte foreningen Hørslevgruppen for at beskytte vores lokalsamfund mod store vindmøller i Hørslev. Det var en lang, men god og saglig dialog, der udspillede sig igennem de næste år, for til sidst at ende ud i et foretræde for Teknisk Udvalg i Århus kommune. Her afleverede vi 685 underskrifter fra folk der bor indenfor 2 km fra det påtænkte opstillingssted i Hørslev. Et ganske klart signal om, at vindmøller ikke er ønskede eller har sin berettigelse i Hørslev. Argumentationen og underskrifterne dannede dengang grundlag for Århus Kommunes beslutning om, at Hørslev ikke egnede sig til vindmølleplacering på grund af naturen, landskabet og det relativt store antal mennesker, hvis livskvalitet og sundhed ville blive påvirket.
Så nu spørger jeg så mig selv, hvad har forandret sig siden 2014, der berettiger kommunen til at starte sagen en gang til ? Det virker lidt meningsløst at tage to år gamle beslutninger op igen til ny diskussion. Som jeg ser det, er der ingen ting, der er forandret siden da. Andet end kommunens respekt for borgere, der aktivt og sagligt involverer sig i planlægningsprocessen.

RIKKE
23.03.2016, kl. 11:01
Det der nok har ændret sig siden 2014, er klimaforandringerne, som banker på vores dør. Gør vi ikke noget for af nedsætte CO2 udledningen meget snart, tror jeg, at vi står over for langt større og omfattende problemer end vingeblink i haven, støj gener fra møller osv.

Jeg har fuldt ud forståelse for holdningen om ikke at ville have store vindmøller i lokalområdet - jeg er heller ikke selv specielt interesseret i store vindmøller i mit eget lokalområde, men når vi ikke ønsker vindmøller, må vi i stedet tænke: Ok, hvad kan vi SÅ byde ind med af idéer her i vores lokalområde, så vi når målsætningen om mindre CO2 udledning?
Vi bliver nødt til at se hele projektet om vedvarende energianlæg som et fælles ansvar og ikke som et projekt kommunen igangsætter for at genere os alle sammen. Jeg synes kommunen gør det helt rigtige og har involveret borgere meget tidligt i denne proces - det startede i vores lokalområde helt tilbage i 2104.
EM
30.03.2016, kl. 18:43
Jeg går ind for jeres scenarie A.
Jeg synes at det er vigtigt at reservere de stadig færre naturområder i kommunen til rekreative formål for byens borgere. Mange er borgerne er sikkert tilflyttere fra mere landlige områder, der sætter stor pris på disse relativt rolige rekreative områder, hvor man ikke oplever byens støj lige så stærkt som andre steder.
Sådan skal det gerne blive ved med at være. Ellers tror jeg at vi enten vil vantrives i kommunen eller søge bort til nabokommunerne, som vi vist allerede ser en tendens til, hvis vi får mulighed for det. Og nabokommunerne står parat til at tage godt imod os. For ikke så længe siden læste jeg at Skanderborg Kommune aktivt søger at tiltrække tilflyttere.
KOMMENDE NABO
20.04.2016, kl. 12:42
Der bliver desværre længere og længere mellem de grønne pletter, derfor er Scenarie B da nærmere et skrækscenarie vi skal undgå.

Aarhus Kommune gør i forvejen ufatteligt lidt for at minimere de tekniske udtryk på naturen. I andre dele af Danmark er langt flere højspændingsledninger fx for længst lagt i jorden. Imens kan århusianere klatre rundt i højspændingsmaster på deres tur i skoven (Se bare True "Skov"). Grøn omstilling skal ikke ske på bekostning af den natur vi prøver at redde.

Vindmøller gør heller ikke noget godt for landskabets karakteristik. Men da det desværre er vilkårene, politisk, at vi nok skal have dem, bør de placeres i de i forvejen beskæmmede, tekniske, områder. Dét ville da også sende et signal til bilister, at vi er på vej til en grøn omstilling.