Midler fra Grøn ordning skal gå til lokalsamfundet - er du enig?

Kommunen kan søge om midler fra 'Grøn Ordning' når der sættes nye store vindmøller op i kommunen. Der kan f.eks. søges om støtte til shelters, naturlegepladser, multihuse / aktivitetshuse.

Synes du, at midler fra den grønne ordning skal gå ubeskåret til lokalsamfundene, hvor der rejses vindmøller?

Læs netværksanbefalingerne om 'Grøn Ordning her:
https://voresenergi-aarhus.dk/files/gallerier/Planprocessen/F_Indledende_netvaerksanbefalinger_2014.pdf

Læs mere om, hvor mange penge der kan søges om og hvad pengene kan bruges til på Energinet DK's vidensblad om 'Grøn Ordning'
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/GR%c3%98N%20ORDNING%20-%20VIDENSBLAD.pdf
 
INDLÆG AF

Kommune: Aarhus
Dato: 29.01.2016
Tema: Grøn ordning
Område:
Aarhus Midtby
Aarhus Syd
Aarhus Nord
Aarhus Vest
Nabokommuner

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.