Træk energi ud af solen, og beskyt fremtidens drikkevandsressourcer - på samme tid!

Vi skal have vendt 100 års ”vækst- og forbrugstankegang” og det kan kun gå for langsomt. Et af elementerne i den tankegang er udnyttelse af jordens fossile ressourcer til energiproduktion. Der er intet teknisk til hinder for en bæredygtig energiproduktion. Jeg tror, at en af de største udfordringer i den sammenhæng er, at det vil kræve forandringsprojekter.

Vindmøller, som vedvarende energiforsyning, er en forandring, der kan fremkalde stærke følelser. Det er min oplevelse, at debatten om vedvarende energi meget let kommer til at handle om ”imod vindmøller”, og at det ene emne fylder en del. Der bliver talt og skrevet meget om begrænsninger og meget lidt om muligheder. Det er en skam, for det indebærer en risiko for at fokus fjernes fra det væsentlige, nemlig: hvad kan vi så ellers byde ind med af idéer?

Et bud kunne være:

I et område vest for Brabrand, mellem Lyngby og Silkeborg motorvejen/firkløveret, er de objektive afstandskrav opfyldt i forhold til at opstille vindmøller. Det samme område er udpeget som indsatsområde for beskyttelse af grundvandet og er kategoriseret som sårbart overfor nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Det har ikke været muligt for mig, at se om Aarhus Kommune har udarbejdet en indsatsplan, eller om den i givet fald er publiceret.

Vindmøller er supereffektive til energiproduktion, og har et meget lille arealkrav, men i forhold til ovennævnte indsatsplan bidrager det lille arealkrav ikke med ret meget. Her kommer solenergianlæg ind i billedet, da de har et langt større arealbehov.

Med et stort solenergianlæg, optages et stort areal til energiproduktion og samtidig beskyttes grundvandet med henblik på fremtidig udvinding af drikkevand. I ét og samme område.

Af forskellige spin-off’s kan nævnes:

• Det kan blive muligt for lodsejer(e), at indgå i et udviklingsprojekt, i stedet for at møde stadig større restriktioner i forhold til dyrkning af jorden.

• Andele af projektet kan udbydes lokalt, så der skabes lokalt ejerskab.

• En gang om året mødes lokale andelshavere, og andre interesserede, til en fælles ”arbejdsdag”, hvor man fixer det hegn, der blev væltet ved sidste storm eller hvad det måtte være = fællesskab.

• En del af strømmen i stikkontakten bliver skabt ved at solen skinner, dér hvor jeg bor. Det synes jeg vil være en utroligt tiltalende tanke.

• Området kan samtidig benyttes som ”grønt” område med løbe-/gangstier for beboere i lokalområdet.

• Afgræsning kan ske ved at holde får i området.

• Der kan skabes muligheder for et lokalt initiativ, som ønsker at afsætte lammekød – økologisk naturligvis!

• En fond eller et andelsselskab, på lokalt initiativ, kan stille en elbil til fri afbenyttelse, som erstatning for busruten, der ikke længere kører gennem byen.

• Og sikkert mange flere… 
INDLÆG AF
ALLAN
Kommune: Aarhus
Dato: 20.06.2016
Tema:
Lokal forankring
Scenarier - solenergianlæg
Ud af boksen

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.