Vedvarende energianlæg i Aarhus Syd

Tak for muligheden for at deltage i Aarhus kommunes debat om den fremtidige placering af vindmøller og solenergianlæg.

I Aarhus Syd er vi beriget med en meget smuk natur, der byder på vandre- og cykelruter, et varieret dyre- og planteliv, historiske og kulturelle seværdigheder og meget mere. Kommunen bør under ingen omstændigheder placere vindmøller med en totalhøjde på op til 125 m eller solenergianlæg i eller tæt på områder som dette, hvor det kan skæmme naturen og ødelægge nærheden mellem natur og mennesker.

Kommunen arbejder med en sikkerhedszone på 500 m for opstilling af vindmøller. Selv om denne zone måtte vise sig at være tilstrækkelig til at beskytte mennesker mod skadevirkninger fra vindmøller, hvilket der vel også kan sættes spørgsmålstegn ved, så vil den ikke kunne ændre på, at mennesker - såvel som dyr - der opholder sig i naturen, vil blive udsat for støj og mulig stresspåvirkning fra vindmøllerne.

Vedvarende energianlæg er af mange udråbt som i hvert fald en del af løsningen på klimaforandringerne, og i Danmark er grøn energi ved at vokse sig til en stor industri. Det må imidlertid ikke betyde, at vi vender det blinde øje til de omkostninger, som de vedvarende energianlæg kan have for natur og mennesker.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Ejerforeningen Skåde Skovvej 5-85

 
INDLÆG AF
BESTYRELSEN FOR EJERFORENINGEN SKÅDE SKOVVEJ 5-85
Kommune: Aarhus
Dato: 20.06.2016
Tema: Placeringshensyn

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.