Placering af vindmøller nordøst for Sabro

Vi har med interesse læst det udsendte materiale, hvoraf det fremgår, at der er udpeget område lige nordøst for Sabro, som nærmeste nabo til lokalplan 904, Langfredparken.
Vi antager, at det er udtryk for en fejl, at man har udpeget dette område, eftersom det ikke overholder afstandskravet på 4 gange vindmøllernes højde her 125 meter x 4 svarende til 500 meter.
Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at placeringen naturligvis ikke vil være acceptabel for Sabro-området - og i fald man vælger at reducere lokalplanområdet, så der alligevel kan placeres vindmøller - vil det medføre berettigede stærke protester.

Venlig hilsen
Formand for Fællesrådet i Sabro-Fårup
Ib Jensen
Eshøjvej 50
8471 Sabro
Tlf. 40261118
Mail info@ibjensen.dk
www.sabro-faarup.dk

 
INDLÆG AF
IB JENSEN
Kommune: Aarhus
Dato: 20.06.2016
Tema: Placeringshensyn

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.