Udpegning af områder til VE-anlæg

Århus Kommune har sat fokus på vedvarende energi og forsøger at tage ansvar for vores klima, hvilket er meget prisværdigt. Jeg tror de fleste borgere er glade for det. Men når det kommer til udpegning af områder, så bliver vi mennesker straks kritiske og ønsker, at energianlæg skal ligge alle andre steder end her hos os! Det kan bare ikke nytte noget, at alle tænker sådan, da vi mennesker bruger energi i dagligdagen, og derfor bør give plads til nye energianlæg i vores landskab. Helst VE anlæg. Som andre i dette debatforum har skrevet, så er det temmelig egoistisk, at man mener disse VE anlæg kan placeres udenfor Århus Kommune.
Placering af ”fremmede elementer” i vores landskab er jo ikke en ny ting. Bygninger er ikke noget der naturligt hører hjemme, ligesom veje, letbanen, osv. ikke er det. De hyggelige gamle møller der malede mel var jo heller ikke noget naturligt. Dem har vi bare accepteret, men hvorfor? Fordi vi har vænnet os til dem.
Århus Kommune bør udpege alle de områder det overhovedet er muligt at udpege indenfor den nuværende lovgivning, og ikke under hensyntagen til Hr. og Fru DK`s meninger om hvor vidt en mølle er en ”øjebæ” eller en guld-grubbe, eller et solcelleanlæg forandrer vores landskab med en stor blank flade. Vi har en lovgivning, og indenfor den bør man udpege alle mulige områder.
Samtidig skal kommunen så oplyse, undersøge og være særdeles realistiske omkring VE-anlæg. Oplysning fordi der er så utrolig mange myter og fordrejninger af fakta. Undersøgelser af alt om f.eks. støj eller genskin. Og ikke mindst vær realistiske i økonomiberegningerne på området.
Hvis vi i Århus Kommune gerne vil opstille VE anlæg med lokal forankring og medejerskab, så skal det gøres lettere at opstille nye anlæg, så man undgår, at det kun er de store selskaber der opstiller, fordi de har tid og råd. Jo mere man i lokalområdet brokker sig, jo sværere er det at opstille, og derfor et det oftest selskaber fra helt andre egne der køber en placering, og opstiller f.eks. møller, for disse selskaber har tid, viden og i særdeleshed penge nok til at stride sig igennem en sådan proces. Det tager de sig selvfølgelig også betalt for, og scorer den økonomiske gevinst i den sidste ende.
Kommunen kan og bør hjælpe lodsejere og lokalsamfundet med at komme igennem processen omkring opstilling af VE anlæg, og vores politikere skal bakke op om udpegede områder, og ikke som før set blot stikke halen mellem benene, når det bliver lidt for svært.
Kom nu Århus, stå fast ved målet om at få mere vedvarende energi i Århus Kommune.

 
INDLÆG AF
BORGER
Kommune: Aarhus
Dato: 20.06.2016
Tema: Placeringshensyn

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.