Netværk fra workshops

Netværksgrupper får mulighed for at præsentere deres synspunkter til politikerne i Teknisk Udvalg på udvalgsmødet den 26. september 2016 kl. 17-18. Præsentationen tematiseres over emner og repræsentanter fra netværksgrupperne vil blive indkaldt til et planlægningsmøde i den forbindelse.

På de 3 workshops afholdt i april (læs mere længere nede på siden) blev der nedsat i alt 19 netværk, som vil formulere fælles anbefalinger til politikerne i Aarhus. Når vi diskuterer, hvordan der skal planlægges for vedvarende energianlæg (VE-anlæg), vindmøller og solenergianlæg i Aarhus Kommune er nedenstående 8 emner særligt vigtige for workshops-deltagerne:
1) Indflydelse, 2) Placering, 3) Lokal forankring, 4) Alternativer til vind, 5) Støj og gener, 6) Lovgivning, 7) Nu igen! (Proces om vindmøller en gang til), 8) Demokratisk borgerinddragelse

Se alle netværk på billedet til højre.

Workshops

I løbet af første offentlighedsfase har Aarhus Kommune tilbudt forskellige aktiviteter. I den forbindelse blev der afholdt tre ens workshops i midten af april.

På workshoppen var der bl.a. oplæg om folkelige vindmøller – om hvordan en fond kan støtte dit lokalsamfund ved at fremme initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn og glæde. Igennem gruppearbejde er der oprettet flere netværk, der vil arbejde videre med at formulere konkrete anbefalinger. Anbefalingerne vil sammen med hele debatten i først offentlighedsfase danne grundlag for at Aarhus Byråd, kan arbejde videre med plangrundlaget for opstilling af VE-anlæg i Aarhus Kommune.

Nedenfor kan du se hvor og hvornår de tre workshops blev afholdt.
WORKSHOP A - ER GENNEMFØRT
DATO: DEN 18. april 2016
TID: KL. 17-21
STED: MEJLBY FORSAMLINGSHUS
GAMMEL KALØVEJ 15 - 17, 8530 HJORTSHØJ
WORKSHOP B - ER GENNEMFØRT
DATO: DEN 19. april 2016
TID: KL. 17-21
STED: BORUM FORSAMLINGSHUS
BORUM BYVEJ 13 , 8471 SABRO
WORKSHOP C - ER GENNEMFØRT
DATO: DEN 20. april 2016
TID: KL. 17-21
STED: SOLBJERGSKOLEN/FESTLOKALET
KÆRGÅRDSVEJ 4, 8355 SOLBJERG

Informationstur - besøg til opstillet anlæg

Informationstur lørdag den 21. maj 2016 kl. 11-15
Sammen med ca. 20 borgere tog projektmedarbejdere fra Aarhus Kommune på en informationstur (bustur) til henholdsvis Langå (solvarmeanlæg) og Randers (Ilshøj Vindmøllepark). På informationsturen fortalte Carsten Ryom (Aarhus Kommune's støjekspert) om støj fra vindmøller, om målemetoder, om lovgivning mv. Se programmet her.

Solvarmeanlæg ved Langå Varmeværk: Hans Jørgen Lange (Driftschef for Langå Varmeværk) præsenterede deres nye solvarmeanlæg på 8.500 m2. Solvarmeanlægget producerer 5,5 MW/h og giver varme og varmt vand til ca. 283 husstande i Langå. Den lokale svømmehal aftager overskydende varmt vand fra solvarmeanlægget. Vi så hvordan solvarmeanlæg så ud i landskabet og hvordan anlægget fungerede teknisk.

Ilshøj Vindmøllepark, med 7 møller: (totalhøjde på 126,3 meter, vindmølletype: Vestas V90 - 2,0 MW). Vi mødtes under vindmøllerne med en lodsejer og en byrådspolitker fra Randers Kommune, som fortalte om deres syn på vindmøllerne.
Bagefter besøgte vi nærmeste naboer og hørte om, de gener naboerne oplever ved at være nabo til vindmøllerne. Generne er primært den støj de kan høre udendørs når det næsten er vindstille, som lyder som en susen. Den lavfrekvente støj kan naboerne tydeligt høre / mærke indenfor i gennemsnit en gang om måneden.


Roadtour - besøg i lokalsamfundet

I løbet af første offentlighedsfase har Aarhus Kommune tilbudt forskellige aktiviteter. Herunder en roadtour, hvor medarbejdere fra Aarhus Kommune tog på besøg i forskellige lokalsamfund, for at fortælle om første offentlighedsfase for den kommende temaplan for vedvarende energianlæg i Aarhus Kommune.
På kortet til højre, ser du hvor og hvornår vi var på besøg i forskellige lokalsamfund. Klik på kortet for at se stort kort.