Debatoplæg

Aarhus Byråd har besluttet at igangsætte første offentlighedsfase med et debatoplæg.
Klik her og se hele debatoplægget

I debatoplægget er skitseret tre scenarier for henholdsvis vindmøller og solenergianlæg i Aarhus Kommune. Vi vil gerne have, at du tager stilling til, hvilke områder vi I Aarhus skal prioritere, til disse anlæg.
Se alle scenarier i galleriet til højre (klik på billedet).

Læs om kommende workshops i undermenuen
Debat/Møder og workshops

Netværksanbefalinger

Aarhus Kommune arbejder med en netværksbaseret tilgang til temaplanen VE-anlæg i Aarhus. I september 2014 blev der afholdt to workshops, hvor borgere, lodsejere og developere med
flere kom med vigtige input til debatten. Disse input blev på workshoppen omformuleret til temaer, som dannede baggrund for i alt otte netværksgrupper.

Klik her eller på billedet til højre for at se netværksanbefalingerne.