Menu

Hvor langt er vi i processen?

I øjeblikket indkalder Aarhus Kommune forslag og idéer til det kommende arbejde.Klik her og se aktiviteter og tidslinje for hele processen.


Netværksbaseret tilgang til planlægningen

Aarhus Kommune arbejder med en netværksbaseret tilgang til temaplanen VE-anlæg i Aarhus.

I september 2014 blev der afholdt to workshops. Her kom borgere, lodsejere og developere med flere vigtige input til debatten om VE-anlæg.

Disse input blev på workshoppen omformuleret til temaer, som dannede baggrund for i alt otte netværksgrupper. Se temaerne nedenfor.
Film om indledende netværksarbejde i Aarhus. Netværksbaseret planlægning for vindmøller og solenergianlæg. Tidlig borgerinddragelse i Aarhus Kommune. 
<iframe width="854" height="480"

Nedenfor ser du temaerne fra indledende arbejde i netværksgrupper

Netværksbaseret planlægning - med deltagelse af borgere og andre aktører

Vindmøllerejseholdet udgav i 2015 en publikation om Netværksbaseret planlægning.
Publikationen giver konkrete anvisninger på, hvordan borgere og lokale aktører kan deltage i den kommunale planlægning, når kommunen vælger at invitere indenfor tidligt i en planlægningsproces.

Publikationen tager udgangspunkt i et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Kommune, Vindmøllerejseholdet og konsulentfirmaet Antropologerne, som sammen har udviklet og afprøvet en tilgang til vindmølleplanlægning med fokus på dialog og lokalt samarbejde i netværk.

Klik her og se Vindmøllerejseholdets publikation om netværksbaseret planlægning
Netværksbaseret planlægning i Aarhus Kommune, Vindmøller og solenergianlæg, vindmøllerejseholdet.