Menu

Kommuneplan 2013

I hver valgperiode tager Byrådet stilling til kommuneplanen og fastlægger den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling på baggrund af en planstrategi.

Kommuneplanen er dermed stedet, hvor byrådets forskellige politikker tager fysisk form. Hvor og hvordan skal byen udvikles; hvordan skal hensynene til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi vægtes osv.? Det er spørgsmål, som kommuneplanen giver et samlet svar på. Efter planloven gælder kommuneplanen 12 år frem i tiden.

Læs den gældende hovedstruktur i Aarhus Kommuneplan 2013.
Se den digitale kommuneplan med rammer for de enkelte byområder.
Se øvrig kommuneplanlægning med bl.a. højhuspolitik, arkitekturpolitik, kulturmiljøer mv.

Gældende love og ordninger

Der gælder en række love og ordninger i forbindelse med planlægning for og etablering af vedvarende energianlæg. Dels er der klare regler for de processer, der ligger forud for den nødvendige planlægning. Herudover gælder en lang række krav, hensyn og betingelser, som skal overholdes når et VE-anlæg skal opstilles.

Mange af de reguleringer, der beskrives i vores love handler om miljøhensyn. Det kan for eksempel være støj fra vindmøller eller genskind fra solenergianlæg. Men der findes også reguleringer af tilskudsordninger, for at fremme vedvarende energi i Danmark.

For at sikre at materialet her på siden er opdateret, linker vi til eksterne sider, som altid er opdaterede.